بسته ها و تعرفه های خودکارساز

سامانه مدیریت منابع تحت وب خودکارساز

نسخه پایه

مناسب کسب و کارهای کوچک

1,800,000 تومان / ماهیانه 900,000تومان / ماهیانه
 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
 • امکان تعریف 5 کاربر
 • امکان تعریف نامحدود مشتری و شرکت
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

نسخه استاندارد

مناسب کسب و کارهای متوسط

1,960,000 تومان / ماهیانه 980,000تومان / ماهیانه
 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
 • امکان تعریف 9 کاربر
 • امکان تعریف نامحدود مشتری و شرکت
 • ماژول های کالا، مالی و حسابداری
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

نسخه حرفه ای

مناسب کسب و کارهای بزرگ

13,200,000 تومان / ماهیانه 6,600,000تومان / ماهیانه
 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
 • امکان تعریف 15 کاربر
 • امکان تعریف نامحدود مشتری و شرکت
 • ماژول های کالا، مالی و حسابداری
 • ماژول های کنترل پروژه و حضور و غیاب
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

سامانه سرویس در محل

مدیریت پروژه

2,400,000 تومان / ماهیانه 1,200,000تومان / ماهیانه
 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • فرم ساز اتومات
 • ارزیابی کارکرد پروژه ها
 • گزارشات آنلاین سرویس
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

سامانه زنجیره تامین

مدیریت تولید، کالاوانبار

4,000,000 تومان / ماهیانه 2,000,000تومان / ماهیانه
 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • مدیریت چرخه تولید
 • مدیریت محصولات
 • گارانتی وخدمات
 • امکان تعریف نامحدودکالا
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

سامانه حقوق ودستمزد و حضورغیاب

مدیریت یکپارچه سازمانی

2,400,000 تومان / ماهیانه 1,200,000تومان / ماهیانه
 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • گزارش کارکرد کارمندان
 • امکان تعریف نامحدود
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

CRM ویژه نمایشگاه

مدیریت ارتباط با مشتریان

400,000 تومان / ماهیانه 200,000تومان / ماهیانه
 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • هماهنگی کامل اپلیکیشن با پرتال
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

سامانه اتوماسیون مالی و اداری

گزارشات مالی

5,000,000 تومان / ماهیانه 2,500,000تومان / ماهیانه
 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • فرم سازی دلخواه جهت انجام هر گونه عملیات مالی
 • کنترل کامل بدهکاران و وصول مطالبات
 • انجام کلیه امور انبار و حسابداری
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

سامانه اتوماسیون اداری

مدیریت کارتابل نامه

1,400,000 تومان / ماهیانه 700,000تومان / ماهیانه
 • سایت داینامیک اختصاصی شرکت شما
 • مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)
 • گفتگوی گروهی در سیستم نامه ها
 • پایگاه دانش
 • امکان ارتباط نامه ها با پروژه کارها
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

بسته ویژه شرکت های آسانسوری

سامانه ویژه شرکت های خدمات آسانسور

1,600,000 تومان / ماهیانه 800,000تومان / ماهیانه
 • پایگاه داده
 • مدیریت پروژه
 • سرویس در محل
 • کارتابل مدیریت
 • دبیرخانه
 • گزارشات پروژه
 • ارزیابی کارکرد پروژه
 • مدیریت مشتریان
 • بازاریابی ایمیلی
 • بازاریابی پیامکی
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

بسته ویژه شرکت های چاپ و نشر

سامانه ویژه شرکت های چاپ و نشر

1,160,000 تومان / ماهیانه 580,000تومان / ماهیانه
 • مدیریت بخش چاپ
 • مدیریت مشتریان
 • باشگاه مشتریان
 • مدیریت بخش انتشارات
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید

بسته ویژه شرکت های ساخت و ساز

سامانه ویژه شرکت های ساختمانی

4,600,000 تومان / ماهیانه 2,300,000تومان / ماهیانه
 • ارزیابی زمان و هزینه پروژه
 • ارزیابی کارکرد کارکنان
 • مدیریت زمان
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت ساختمان
 • مدیریت پروژه
 • کنترل پروژه
خرید تضمین برگشت وجه تا یک ماه پس از خرید