خودکارساز - سامانه های نرم افزاری یکپارچه و هوشمند

مشاوره، طراحی و ساخت در زمینه نرم افزارهای مدیریت سازمانی و وب

اخبار

شناسایی ارتباطات در CRM

نوشته شده : 2020-12-04 10:55:44

در Dynamics 365 Customer Engagement (در محل) ، می توانید روابط بین سوابق را برای بسیاری از داده ها با استفاده از Connect ایجاد و مشاهده کنید. این ارتباطات به شما امکان می دهد تا به راحتی کاربران ، مخاطبین ، نقل قول ها ، سفارشات فروش و بسیاری از سوابق موجودیت را با یکدیگر مرتبط کنید. وقتی رکوردی را باز می کنید و ارتباطات را انتخاب می کنید ، می توانید تمام ارتباطات بین آن و رکوردهای دیگر را مشاهده کنید. هنگام تعریف ارتباط ، به آن نقشی اختصاص می دهید. نقش های مختلفی وجود دارد که می توانید برای شناسایی ارتباطات خود استفاده کنید ، مانند مدیر حساب یا همکار. نقش های اتصال نحوه ارتباط سوابق با شما ، به سازمان شما یا با یکدیگر ، مانند مدیر به کارمند را تعریف می کنند. سه نوع نقش ارتباطی وجود دارد: تجارت ، خانواده و اجتماعی. سرپرست سیستم شما می تواند نقش های اتصال جدید را اضافه کند

Create a connection

 1. Open a record, and then on the command bar, select Connect > To Another.

  The record you start with is known as the source record.

 2. In the New Connection dialog box, enter a Name and As this role to identify the connection role for the record you want to connect to, called the target record. Optionally, enter a descripttttttion.

  The role of the target record can be the same as the source record, it can be different, or you can leave the target record role blank.

 3. If needed, you can select a different owner for the connection. Select Details, and then fill in the fields.

 4. Select SaveSave and Close, or Save & New to save the newly created connection and open the form to create another connection.

View connections for a record

 1. Open the record that you want to view connections for.

 2. To view all the connections, select the related records drop-down menu next to the record name, and then select Connections.

  Select related records dropdown to view Connection

Deactivate or delete a connection

If you no longer need a connection for a record, you can deactivate it or delete it to permanently remove the connection.

 1. Open the record that you want to deactivate or delete the connection from.

 2. Select the related records drop-down menu next to the record name, and then select Connections.

 3. Select the connection you want to deactivate or delete, and then select Deactivate or Delete.

دسته : تکنولوژی
منبع : msn
بازدید : 785