OAM

Online Archive Management

سیستم بایگانی آنلاین

از گذشته تاکنون مدارک و اسناد در شرکت ها، سازمان ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ در جایی آرشیو شده و نگهداری می شود. اسناد و مستنداتی که بیشتر در گذشته از آنها استفاده می شده است و سازمان ها و شرکت ها این اسناد و مستندات را به عنوان تاریخچه نگهداری می کنند. البته مستندات برای برخی شرکت ها بار حقوقی و برای اغلب سازمان ها اسناد اهمیت فرهنگی و تاریخی دارد.

دسترسی بدون محدودیت نسبت به زمان و مکان به این اسناد و داده ها امکانی است که امروزه بر بستر اینترنت با عنوان فضای ابری یا Cloud ارائه می شود.

نرم افزار آرشیو اسناد کاربردهای زیادی دارد ، نرم افزار بایگانی اسناد با توجه به آنکه مکانیزه کردن ثبت اسناد را برعهده دارد در تمامی سازمانها ، مراکز دولتی و خصوصی از جمله صنایع تولیدی ، بازرگانی ، پیمانکاری و … واحدهای مکانیزاسیون دبیرخانه و بایگانی را کامل در اختیار دارد.


ماژول بایگانی آنلاین سامان بان


نسخه حرفه ای نسخه استاندارد نسخه ابتدایی عنوان
زیرسامانه نگهداری اسناد
طبقه بندی موضوعی اسناد
امکان نوشتن محل نگهداری اسناد 
امکان تعریف زونکن ها و پوشه ها
امکان رنگ بندی زونکن ها
امکان تعریف سطح دسترسی به زونکن، پوشه و سند
امکان گرفتن یا دادن دسترسی به کاربر 
تاریخ و ساعت ثبت سند
شماره پرونده و زونکن
کاربر ثبت کننده سند در برنامه
کلمات کلیدی و خاص برای پیدا نمودن سند
امکان جستجوی بر اساس کلیه مشخصات وارد شده در هر سند

امکان ارتباط بین اسناد در بایگانی های مختلف

امکان الصاق پیوست های مختلف به یک پرونده
امکان Scan تصاویر به دو فرمت jpg و Tiff از درون سیستم
امکان مدیریت چند بایگانی مختلف در نرم افزار
امکان بایگانی پیوستهای(فایلهای) اسناد سالهای گذشته و خروج آن از سیستم برای افزایش سرعت در حجم اطلاعات بالا و عدم نیاز به سخت افزار بالاتر
درج مکان فیزیکی و توضیحات زونکن های تعریف شده بایگانی
امکان اضافه کردن فیلدهای دلخواه کاربر به پیوست ها
  امكان امانت دهی یك سند
تغییر وضعیت سند هنگام امانت دهی